Hoera, we mogen weer!

Zoals jullie al hebben gehoord mogen vanaf 11 mei de rijscholen weer open. Wel moet er voor elke rijles een gezondheidscheck plaatsvinden door middel van een vraaggesprek of vragenlijst.

De rijlessen zullen er wel iets anders uitzien. Voor de veiligheid van jou en van de instructeur gaan we werken met een veiligheidsprotocol. De voorgeschreven richtlijnen van het RIVM dienen hierbij als uitgangspunt.

Kun je de volgende vragen met NEE beantwoorden dan kan je rijles gewoon doorgaan

  1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose Covid-19 gehad?
  2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van verkoudheid, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidklachten?

Kan je één van deze vragen met een JA beantwoorden laat dit dan z.s.m. weten aan je instructeur. De geplande rijles komt te vervallen en wordt niet doorberekend. We vertrouwen erop dat je dit naar waarheid invult. Mocht er achteraf blijken dat je toch rijlessen neemt terwijl je één van deze symptonen hebt, dan kunnen er maatregelen komen zoals een tijdelijke stop van planning rijlessen.

Uiteraard geldt dit ook voor ons. Als wij klachten hebben blijven wij voor jouw veiligheid thuis.

 

PROTOCOL

Zoals we allen al weten is het wassen van je handen top prioriteit. Was voor en na de rijles je handen grondig. Je instructeur zal als extra hygiëne zoveel mogelijk handgel of soortgelijks in de auto hebben.

Het dragen van een mondkapje of handschoenen is niet verplicht. De leerling en instructeur mag zelfstandig besluiten om ze te dragen. Leerlingen moeten zelf zorgen voor deze beschermmaterialen als ze die willen dragen

Voorafgaand aan elke les zal het voertuig gedesinfecteerd en gelucht worden.  Alle contactoppervlakten zullen worden gedesinfecteerd zoals stuur, versnellingspook, spiegels, deurhendel, zitoppervlakten etc.

Dit zorgt wel voor een vertraging in de planning en doorstroming tussen de lessen. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen  zullen de rijlessen zoveel mogelijk starten en eindigen vanaf een vaste ontmoetingspunt. Voorlopig zullen we afspreken op de parkeerplaats van Sports Center de Bongerd, Bornsesteeg 2, Wageningen. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Heb je gezondheidsklachten laat dit dan op tijd weten. Bij niet komen opdagen zonder bericht wordt de les doorberekend. Wacht met naar de lesauto lopen tot de volgende leerling weg is en de auto is gelucht. Dit kan ongeveer 5 minuten duren.

In het lesvoertuig mogen maximaal 2 personen zitten – de instructeur en de leerling. Het contact in de auto wordt zoveel mogelijk beperkt. Dat wil zeggen dat een volgende rijlesafspraak niet in de auto wordt gemaakt maar later via whatsapp. Een situatiebevraging, aanvullende instructies of eindgesprek kan (als het weer het toelaat) buiten de auto plaatsvinden.

 

Planning rijlessen

Je instructeur zal contact met je opnemen voor de planning van je rijles. Wacht rustig af tot je een telefoontje of een berichtje krijgt. Het kan zijn dat je niet meteen de eerste week al aan het lessen bent, we gaan het stapsgewijs weer oppakken. Het kan natuurlijk zo zijn dat je het zelf nog niet veilig genoeg vindt om in de lesauto te stappen. Geef dit vooraf door aan ons zodat we daar rekening mee kunnen houden. We hebben daar alle begrip voor.

 

Examenkandidaten

Heb je een geplande rijexamen gemist door de coronamaatregelen dan krijg je uiteraard voorrang op de planning van het rijexamen en rijlessen.

Alle eerder geplande rijexamens zijn door het CBR uit het systeem gehaald. Er moet dus opnieuw een rijexamen worden gepland. Het is nu nog onduidelijk per wanneer het CBR weer aan de slag gaat en onder welke voorwaarden. Op het moment dat er weer gepland mag worden zal er door alle rijscholen een run aan het kopen van examencapaciteit zijn. We zullen ons uiterste best doen om jou z.s.m. in te plannen voor een rijexamen. Het is wel van belang dat je zoveel mogelijk beschikbaar bent in de periodes juni en juli. Heb je dagen dat je niet kunt afrijden, laat het ons dan z.s.m. weten. Het zal achteraf niet mogelijk zijn om een geplande examen te wijzigen of te annuleren.

 

Tot slot

Vertrouwende erop dat we hier samen verstandig mee omgaan. Veiligheid en gezondheid staat altijd voorop. Ondanks alle ellende kijken we ernaar uit om weer in de lesauto te zitten. We gaan er weer met volle passie en energie tegenaan.

Met vriendelijke groet,

H.Saglam
Mijn-rijles.nl